Bástya Üzletház 8200 Veszprém, Kossuth u. 8.
Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00 Szombat: 9:00 - 13:00 Vasárnap: ZÁRVA
 

Házirend

A Bástya Üzletház Házirendje
 
 
 1. A Bástya Üzletház nyitvatartási időben mindenki számára – aki az Üzletház előírásait és az elvárható magatartási szabályokat tiszteletben tartja – nyitva áll, s rájuk kiterjed jelen Házirend hatálya.
 
 1. A jogszabályokat, közerkölcsöt, jóérzést sértő, megbotránkozást keltő, stb. tevékenység folytatása az Üzletházban és a hozzá tartozó területeken TILOS!
 
 1. Üzletházunkban a kulturálatlan öltözék, ápolatlanság, botránykeltő viselkedés, erős szaggal, zajjal járó tevékenység, engedélyen kívüli szerencsejáték, ill. minden az Üzletház jó hírnevét sértő, az Üzletház látogatottságát hátrányosan befolyásoló magatartás nem kívánatos, s az ilyen jelenségekkel szemben az Üzletház biztonsági személyzete köteles fellépni!
 
 1. Tilos kerékpárral, görkorcsolyával, rollerrel, stb. Üzletházunkba belépni, valamint állatokat oda - speciális hordozót mellőzve – behozni!
 
 1. Tilos tűz,- és robbanásveszélyes anyagokat, lő,- és szúrófegyvert, kábítószert, stb. az Üzletház területére bevinni!
 
 1. Tilos ittas állapotban az Üzletházba belépni, ill. ott - kivéve a vendéglátó tevékenységű üzleteket - alkoholt fogyasztani!
 
 1. A Bástya Üzletház teljes területén tilos a dohányzás!
 
 1. Hozzájárulás előzetes beszerzése nélkül tilos az Üzletház területén kép-, és hangfelvételeket készíteni!
 
 1. A Bástya Üzletház vásárlóközönségének tagjai az Üzletházba lépésükkel egyidejűleg tudomásul veszik, hogy róluk hang-, ill. képfelvételek készülhetnek, melyek megjelenhetnek pl. reklámkiadványokon, stb.
 
 1. Az Üzletházban csak érvényes szerződés alapján folytatható üzleti tevékenység, reklám elhelyezésére pedig csak az erre felhatalmazottak jogosultak.
 
 1. A Bástya Üzletházban bárki által igénybe vehető, ingyenes WiFi-hálózat áll rendelkezésre, melyet mindenki saját felelősségére használhat!
 
 1. A Házirendet megsértő személyeket az Üzletház képviselője vagy biztonsági személyzetének tagjai jogosultak ilyen tevékenységük megszüntetésére felszólítani, ill. ennek eredménytelensége esetén kötelesek rendőri segítséget hívni!
 
 1. A Bástya Üzletház „Játékszigete” a gyerekek 6 éves koráig, csak cipő nélkül és felnőtt kísérő felügyelete mellett vehető igénybe! A „Játéksziget” nem dühöngő ezért a túlzott hangoskodás nem kívánatos.
 
 1. Az Üzletház személyfelvonója, mozgólépcsői csak saját felelősségre használhatók.